Crossref Citations

1. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Asena AYVAZ CAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  vol: 19  issue: 3  first page: 753  year: 2019  
doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.49440-542414